AYT Coğrafya

AYT Coğrafya Konuları

AYT Coğrafya konuları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı müfredatına uygun olarak düzenlenip aşağıda listelenmiştir. AYT Coğrafya konuları, ağırlıklı olarak 11 ve 12. sınıf Coğrafya müfredatını kapsamaktadır.

AYT Coğrafya konu anlatımı sayfalarına, konunun ismine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Doğal Sistemler

2. Beşeri Sistemler

 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’nin Nüfus Politikaları
 • Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
 • Şehirlerin Gelişimi ve Fonksiyonları
 • Şehirlerin Etki Alanları
 • Türkiye’de Fonksiyonlarına Göre Şehirler
 • Türkiye’de Kır Yerleşmeleri
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Etmenler
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Etmenler
 • Üterim, Dağıtım ve Tüketimin Etkileşimi
 • Doğal Kaynaklar
 • Türkiye’nin Doğal Kaynakları
 • Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
 • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
 • Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
 • Tarım ve Hayvancığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri
 • Türkiye’de Madencilik ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Maden ve Enerji Kaynaklarının Etkili Kullanımı
 • Türkiye’de Sanayi
 • Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
 • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 • Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
 • Haliç’teki Değişimin Sosyal ve Kültürel Etkileri
 • Silikon Vadisi’nde Meydana Gelen Değişimlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
 • Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
 • Sao Paulo
 • Petrolden Gelen Zenginlik: Batman
 • Geleceğin Dünyası
 • Geçmişten Geleceğe Dünya Nüfusu
 • Yaşam Kaynağımız: Suyun Geleceği
 • Şehir ve Yerleşme
 • Tarımın Geleceği: Dikey Çiftçilik
 • Geleceğin Ekonomisi
 • Teknolojik Değişimler ve Doğa Etkileşimi
 • Yapay Zekâ
 • Uzay Madenciliği
 • Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleriİşlevsel Yönetim Bölgeleri
 • İşlevsel Hizmet Bölgeleri
 • İşlevsel İstatistik Bölgeleri
 • İşlevsel Plan (Proje) Bölgeleri
 • Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma ProjeleriGüneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
 • Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP)
 • Doğu Anadolu Projesi (DAP)
 • Zonguldak Bartın Karabük Projesi (ZBK)
 • Konya Ovası Projesi (KOP)
 • Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
 • Ulaşım Sektörünün Ekonomiye Katkısı
 • Ticaret Sektörünün Ekonomiye Katkısı
 • Turizm Sektörünün Ekonomiye Katkısı
 • Ulaşımı Etkileyen FaktörlerDoğal Faktörler
 • Beşerî Faktörler
 • Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
 • Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin GelişimiKara Yolları
 • Demir Yolları
 • Hava Yolları
 • Deniz Yolları Boru Hatları
 • Dünya Ticareti ve Ticaret BölgeleriTicaretin Gelişimi
 • Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
 • Dünya Ticaretine Yön Veren Uluslararası Bölgeler ve Kuruluşlar
 • Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
 • Elektronik Ticaret ve Siber Güvenlik
 • Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
 • Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
 • Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisiTürkiye’nin Kültürel Mirası
 • Somut Kültürel Miras
 • Somut Olmayan Kültürel Miras
 • Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
 • Türkiye’nin Turizm Politikaları
 • Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3. Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 • İlk Uygarlıklar
 • Yeryüzündeki Kültürler
 • Türk Kültürü
 • Uygarlıkların Merkezi: ANADOLU
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Turizm
 • Sanayileşmiş Bir Ülke: Almanya
 • Tarım ve Ekonomi
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler
 • Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
 • Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
 • Türk Kültürü Havzası
 • Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
 • Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
 • Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
 • Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması
 • Ülkelerin Gelişmişlik Ölçütleri
 • Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
 • Enerji Güzergâhları ve Etkileri
 • Petrol ve Doğal Gazın Deniz Yoluyla Taşınması
 • Enerji Koridoru Türkiye
 • Çatışma Bölgeleri
 • Sınır Aşan Sular Sorunu
 • Barış Üzerine

4. Çevre ve Toplum

 • Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması
 • Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Kullanımı
 • Tükenen ve Alternatif Doğal Kaynaklar
 • Doğal Kaynakların Farklı Kullanımı
 • Arazi Kullanım Şeklinin Çevreye Etkisi
 • Küresel Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkması ve Yayılması
 • Doğal Kaynakların Kullanımı ve Geri Dönüşümü
 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
 • Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
 • Çevre Politikaları
 • Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları
 • Yeni Zelenda’nın Çevre Politikası
 • Kosta Rika’nın Çevre Politikası
 • Zimbave’nin çevre Politikası
 • İsveç’in Çevre Politikası
 • Güney Kore’nin Çevre Politikası
 • Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
 • Çevresel Örgütler
 • Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
 • Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı